Przestępczość gospodarcza
Przestępczość gospodarcza ma swoje początki już w prymitywnych formach gospodarowania ludzi pierwotnych. Zwiększające zainteresowanie tym zjawiskiem rozpoczęło się jednak w czasie powstania wolnego rynku. W małych i dużych firmach często dochodzi do nadużyć związanych z zasadami i normami w nich panującymi. Pojawiające się długotrwałe problemy z pracownikami mogą wymagać działań profesjonalistów takich jak prywatni detektywi.
Przestępstwo gospodarcze – definicja
W literaturze prawa nie ma jednoznacznego zdefiniowania przestępstwa gospodarczego. Po analizie pojęcia przestępstwo oraz obrotu gospodarczego, można podjąć próbę stworzenia określenia pojęcia przestępstwa gospodarczego. Jest to zatem zachowanie uczestników obrotu gospodarczego w sposób nie uczciwy a skutki tych działań są szkodliwe społecznie, bezprawne i zagrożone karą.
Klasyfikacja przestępstw gospodarczych
Obecne instytucje zwalczające przestępstwa gospodarcze wyróżniają podział na dwa rodzaje tych, że uchybień: ze względu na podmiot, czyli sprawcę oraz ze względu na przedmiot, czyli pokrzywdzonego. Biorąc pod uwagę aspekt podmiotowy przestępstw gospodarczych można stworzyć charakterystykę przestępcy, który dokonuje czynów karalnych typowych dla gospodarki. Pierwszym człowiekiem, który podjął próbę zarysowania sylwetki osoby popełniającej przestępstwo gospodarcze jest Edwin Sutherland. Jego zdaniem osoby popełniające wyżej wymienione wykroczenie posiadają wysoki status społeczny lub zawodowy, które wykorzystują stanowisko by dokonywać defraudacji, sprzeniewierzeń, korupcji, oszustw podatkowych, praktykujący nieuczciwą konkurencję lub mechanizacji przetargowych. Z biegiem czasu przestępca gospodarczy zaczął być utożsamiany z osobami pracowników, głównie zakładów przemysłowych, handlowych i usługowych. Współcześnie twierdzi się, iż nie można wyznaczyć określonych cech o grup zawodowych, w których dokonywane są przestępstwa gospodarcze. Z tego względu stworzono podział przestępców na uwarunkowania temporalne. Klasyfikacja ta wyróżnia przestępców zawodowych (utrzymujących się z przestępstw gospodarczych) sytuacyjnych (popełniają przestępstwo by ratować swoją firmę lub przedsiębiorstwo) oraz okazjonalnych (zazwyczaj działają legalnie, jednak, gdy nadarzy się okazja decydują się na czyn zabroniony prawem). Rozpatrując przedmiotowy aspekt przestępstw gospodarczych należy zastanowić się kto najczęściej jest ich ofiarą. Zazwyczaj są to wierzyciele, konsumenci, przedsiębiorcy, instytucje finansowe a nawet skarb państwa.
Zakres przestępstw gospodarczych
Dokładny wykaz form przestępczości gospodarczej znajduje się w katalogu przestępstw gospodarczych (Council of Europe, Strasburg 1981), który akceptowany jest przez Unię Europejską. Katalog ten zawiera takie przestępstwa jak: nadużycia przy dostawach, przestępstwa kartelowe, przestępstwa komputerowe, fałszowanie bilansów i zestawień finansowych, otwieranie fikcyjnych firm, oszustwa kapitałowe, oszustwa w kwestii bezpieczeństwa pracowników, nieuczciwa konkurencja i reklama, przestępstwa szkodzące wierzycielom i konsumentom, przestępstwa podatkowe oraz unikanie płacenia składek socjalnych, fałszowanie papierów wartościowych i pieniędzy, przestępstwa celne, przestępstwa giełdowe, bankowe i na szkodę środowiska.
Zwalczanie przestępczości gospodarczej
Istnieje wiele instytucji, których celem jest zwalczanie przestępstw gospodarczych. Istotną kwestią jest ścisła współpraca pomiędzy organami ścigania, a inspekcjami i organizacjami ochrony, bankami. Z uwagi na to, że tego typu przestępstwa mają charakter ponad graniczny, międzynarodowy i ulegają ewolucji, tylko zdecydowaną i zintegrowaną akcją państw sąsiadujących można je zwalczyć i wspólnie im przeciwdziałać. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Finansów oraz Prokuratura Generalna stworzyli projekt przeciwdziałania przestępczości gospodarczej. Porusza on między innymi kwestię przejmowania majątku przestępców. Odbieranie korzyści materialnych wynikających z działalności przestępczej jest niewątpliwie dotkliwym dla przestępców narzędziem zwalczania przestępczości o tym charakterze. Głównym celem programu jest zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej, zwiększenie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępczości.
Działać na własną rękę czy wynająć profesjonalistę?
Wewnętrzne przestępstwa gospodarcze są coraz powszechniejszym zjawiskiem. Celowe działania na niekorzyść firmy, działanie wbrew normą panującym w danym przedsiębiorstwie, brak lojalności i uczciwości wobec pracodawcy to tylko kilka z przykładów przestępstw, które mogą być praktykowane w wewnętrznych szeregach firmy. Jednak jak spośród dziesiątek a czasami nawet setek pracowników znaleźć osobę odpowiedzialną za pogarszającą się kondycje przedsiębiorstwa? W takich sytuacjach może pomóc prywatny detektyw. Doświadczenie, profesjonalizm wiedza oraz odpowiedni sprzęt gwarantują najwyższą jakość usług i bardzo dużą skuteczność. Detektyw pomoże w sprawny i szybki sposób namierzyć osobą, która chce zaszkodzić naszym interesom. Pracownicy biur detektywistycznych nie tylko pomogą złapać przestępcę, ale i zabezpieczyć potencjalne dowody na jego winę. Współczesne agencje detektywistyczne posiadają bogatą ofertę usług. Nie tylko znajdą przestępcę gospodarczego, ale i sprawdzą, czy doszło do wycieku informacji, łamania zakazu konkurencji, kradzieży informacji dotyczących przedsiębiorstwa lub naruszenia tajemnic firmy. Gdy pracodawca zaobserwuje nagłe pogorszenie obrotów firmy lub gdy reputacja przedsiębiorstwa zostanie nadszarpnięta warto zgłosić się do agencji detektywistycznej. Jedynie szybkie i sprawne działanie może nas uchronić przed stratami finansowymi i wizerunkowymi.

ul. Św. Mikołaja 1/27 | Białystok

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie największych miast w Polsce, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole, Rzeszów.

Comments are disabled.