Badanie wariografem, powszechnie znanym jako test na wykrywaczu kłamstw, jest techniką używaną do oceny prawdomówności osoby poprzez monitorowanie kilku wskaźników fizjologicznych. Poniżej przedstawiam artykuł, który szczegółowo opisuje, jak przebiega badanie wariografem,

Wprowadzenie

Badanie wariografem to proces, który budzi wiele zainteresowania i pytań. W tym artykule dowiesz się, jak przebiega badanie, jakie są jego zalety i ograniczenia, oraz jak się do niego przygotować.

Co To Jest Wariograf?

Wariograf, znany także jako wykrywacz kłamstw, to urządzenie, które mierzy i rejestruje kilka wskaźników fizjologicznych, takich jak ciśnienie krwi, tętno, potliwość i oddech, podczas gdy osobie zadawane są pytania.

Jak Przebiega Badanie Wariografem?

Przygotowanie:

Przed rozpoczęciem badania, specjalista od wariografii wyjaśnia, jak działa urządzenie i jakie pytania będą zadawane.

Pre-test

W tej fazie przeprowadzana jest rozmowa wstępna, podczas której specjalista ustala bazowe reakcje fizjologiczne osoby badanej.

Faza Testu Głównego:

 1. Zakładanie Aparatury: Badany jest wyposażany w sensory mierzące ciśnienie krwi, tętno, potliwość skóry i częstość oddechu.
 2. Zadawanie Pytań: Specjalista wariografii zadaje serię zaplanowanych pytań, zarówno neutralnych, jak i tych kluczowych dotyczących badanego tematu.
 3. Rejestracja Reakcji: Urządzenie rejestruje zmiany w wskaźnikach fizjologicznych w odpowiedzi na każde zadane pytanie.

Po-test

 1. Omówienie Wyników: Po zakończeniu testu specjalista może omówić wyniki z badanym, choć szczegółowa analiza zwykle wymaga więcej czasu.
 2. Analiza Danych: Później przeprowadzana jest dokładna analiza wyników, aby zinterpretować reakcje fizjologiczne badanego.

Zalety Badania Wariografem:

 1. Deterent: Sama obecność wariografu może działać odstraszająco na osoby mające zamiar skłamać.
 2. Narzędzie Śledcze: Może być pomocne w śledztwach kryminalnych, pozwalając na zawężenie kręgu podejrzanych.
 3. Wykorzystanie w Pracy: Stosowany również w procesach rekrutacji do pracy na niektórych stanowiskach.

Ograniczenia i Kontrowersje:

 1. Błędy i Niepewność: Wariograf nie jest uznawany za metodę nieomylną. Wyniki mogą być czasami mylące lub niewiarygodne.
 2. Reakcje Fizjologiczne a Kłamstwo: Reakcje fizjologiczne mogą być wywołane różnymi przyczynami, niekoniecznie kłamstwem.
 3. Aspekty Etyczne i Prawne: Istnieją kontrowersje dotyczące etyki i legalności wykorzystania wariografu, zwłaszcza w kontekście prawnym.

Jak się Przygotować?

 1. Bycie Wypoczętym i Zrelaksowanym: Ważne jest, aby przystąpić do testu w dobrym stanie fizycznym i emocjonalnym.
 2. Unikanie Substancji Wpływających na Wyniki: Kofeina, alkohol, czy leki mogą wpływać na wyniki testu.
 3. Zrozumienie Procesu: Lepiej jest zrozumieć, jak działa wariograf, aby zmniejszyć stres związany z badaniem.

Podsumowanie: Badanie wariografem jest skomplikowanym procesem, wymagającym zarówno wiedzy specjalistycznej, jak i odpowiedniego przygotowania zarówno ze strony badającego, jak i osoby badanej. Pomimo jego popularności i wszechstronnego zastosowania, ważne jest, aby pamiętać o ograniczeniach i potencjalnej zawodności tej metody.

Comments are disabled.