Detektyw w sprawach gospodarczych

Pomoc detektywa w sprawach gospodarczych bywa nieoceniona. Zatory płatnicze, nieuczciwi kontrahenci, nielegalne wykorzystywanie znaków towarowych i patentów to tylko niektóre z zagadnień którymi może się zająć agencja detektywistyczna.
Materiał dowodowy

Usługi detektywistyczne wykorzystuje się sytuacjach, gdy konieczne jest zebranie materiału dowodowego do postępowań sądowych. Mogą to być zarówno sprawy związane z przestępstwami karno-skarbowymi, jak również problemy z bieżącym regulowaniem płatności. Pomoc detektywa polega w tym przypadku na sprawdzeniu czy dłużnik posiada majątek z którego można zaspokoić wierzyciela oraz na działaniach windykacyjnych. Detektyw może także być wsparciem w sytuacjach, gdy firma jest narażona na czyny nieuczciwej konkurencji. Mowa tu głównie o działaniach powodujących straty w przedsiębiorstwie (np. ujawnianie informacji chronionych lub tajemnicy handlowej), nielegalnym wykorzystywaniu znaków towarowych i patentów (podszywanie się pod markę) oraz innych działaniach, które mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie firmy (np.kopiowanie baz danych lub rozwiązań technologicznych). Sprawdzi on czy takie naruszenie miało miejsce i udokumentuje je dla potrzeb procesu sądowego.

Kontrola wiarygodności
W ofercie biur detektywistycznych jest również wywiad gospodarczy. Pozwala on sprawdzić kontrahenta (lub klienta) pod kątem rzetelności i wypłacalności. Detektyw weryfikuje czy dotychczasowe kontakty handlowe układały się dobrze, zbiera opinie o firmie i sprawdza czy nie ma ona problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. Pozwala to zminimalizować ryzyko strat lub uniknąć nietrafionej współpracy. Usługę sprawdzania wiarygodności przez detektywa można zamówić również w przypadku rekrutacji – gdy zachodzi konieczność poznania pracownika lub kadry wyższego szczebla przed zatrudnieniem. W takiej sytuacji głównym narzędziem pracy jest wywiad środowiskowy (pozwala zebrać opinie o człowieku), ale może on zostać poszerzony np. o sprawdzenie powiązań osobowych. Dostarczone dane ułatwiają podjęcie decyzji o przyjęciu na stanowisko i obniżają rotację pracowników, dzięki zatrudnianiu ludzi o profilu osobowościowym zgodnym z kulturą organizacyjną firmy. Agencje detektywistyczne coraz częściej podejmują się także skontrolowania czy pracownicy przestrzegają standardów ochrony informacji i są lojalni wobec pracodawcy.
Bezpieczeństwo

Wśród ofert biur detektywistycznych ważną część stanowią usługi zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa w firmach. Mowa tu nie tylko o „klasycznej” ochronie (np.zabezpieczeniu konferencji lub spotkań handlowych, audycie systemów alarmowych,wykrywaniu podsłuchów itp.), ale również o bezpieczeństwie informacyjnym i cyber-bezpieczeństwie. W czasach, gdy informacja stanowi ważne źródło przewagi konkurencyjnej bardzo istotne jest zadbanie również o te dziedziny.
Detektyw, na podstawie przeprowadzonej analizy, wskazuje luki w systemie i potencjalne zagrożenia, na które może być narażona firma. Taka analiza zawiera również sugestie dotyczące zmian i sposoby eliminacji słabych punktów.

Agencje detektywistyczne przygotowują również polityki bezpieczeństwa od podstaw – dla firm, które dotychczas ich nie miały. Taki dokument, obejmuje wszystkie zagadnienia związane z danym tematem, pozwalając kompleksowo spojrzeć na ochronę zasobów firmowych. Wdrożona i stosowana polityka bezpieczeństwa w wielu przypadkach pozwala firmie uchronić się przed wyciekiem danych wrażliwych i informacji niejawnych, atakami hakerskimi oraz czynami nieuczciwej konkurencji.

Często w takich sprawach konieczne jest tzw. sprawdzanie pomieszczeń. Należy pamiętać że sprawdzanie pomieszczeń należy zlecić firmie która ma w tym odpowiednie doświadczenie.

ul. Św. Mikołaja 1/27 | Białystok

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie największych miast w Polsce, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole, Rzeszów.

Comments are disabled.