Co to jest badanie wariograficzne (poligraficzne)?

Badania poligraficzne (wariograficzne) polegają na ujawnianiu śladów pamięciowych i emocjonalnych w systemie nerwowym badanej osoby przy zastosowaniu urządzenia zwanego poligraf (wariograf). Poligraf (wariograf) jest to elektroniczny, precyzyjny przyrząd umożliwiający rejestrację obrazu graficznego reakacji fizjologicznych człowieka takich, jak: – zmiany ciśnienia krwi, – zmiana tętna, – zmiana oporu elektrycznego skóry (galwo) – zmiana cyklu oddechowego, – zmiana napięcia mięśniowego, – Rejestracja tych zmian odbywa się na taśmie papierowej w urządzeniu analogowym.

Wszystkie wymienione reakcje organizmu sterowane są przez autonomiczny układ nerwowy człowieka, co oznacza, że są niezależne od woli badanego. W badaniu wariografem wykorzystuje się obserwacje działania autonomicznego układu nerwowego. Za co odpowiada autonomiczny układ nerwowy? W sytuacji, która wymaga od człowieka podjęcia nagłej aktywności fizycznej, gałąź sympatyczna układu nerwowego mobilizuje organizm do działania. Przygotowuje go zatem do pokonania zagrożenia które nagle się pojawiło: podjęcie skutecznej walki lub ucieczki przed zagrożeniem. Można zaobserwować w tym czasie potliwość dłoni . Ponadto tempo bicia serca ulega przyspieszeniu, jak też zmienia się elektryczna przewodność skóry i zmienia sie zapotrzebowanie organizmu na tlen. Zadaniem części przywspółczulnej układu nerwowego jest przywrócenie organizmu do równowagi fizjologicznej po okresie zagrożenia lub gdy niebezpieczeństwo przestanie być dostrzegalne. Zmiany, które są rejestrowane w toku badania przebiegu zmian fizjologicznych są korelatami (zależne) silnych procesów emocjonalnych. Dlatego też jest tu mowa o zmianach psychofizjologicznych.

Innymi słowy poligraf (wariograf) rejestruje przejawy emocji. Czyli celem badania jest określenie związku badanej osoby z określonym zdarzeniem. A zatem celem badania jest potwierdzenie lub eliminacja związku osoby z interesującym nas zdarzeniem. W systemie nerwowym każdego człowieka zachowywane są zdarzenia, z którymi się on zetknął, i które zwróciły na siebie jego uwagę poprzez swoją niezwykłość lub znaczenie. Zdarzeniem takim może być popełnienie przestępstwa, kontakt z osobami, które przestępstwo popełniły, ze zjawiskami czy przedmiotami, na których odzwierciedliły się ślady przestępczego działania. Występujące w takich sytuacjach emocje, na przykład wzbudzone w czasie zdarzenia, strach przed konsekwencjami popełnionego czynu czy zwykłe poczucie winy powodują, że ślady też zapisują się szczególnie mocno w naszym systemie nerwowym. Jeżeli podczas badania zostanie zadane pytanie dotyczące jakiegoś zdarzenia czy faktu, u osoby badanej, nastąpi porównanie treści tego pytania z zasobami jej pamięci. W przypadku odnalezienia określonego śladu pamięciowego /”zapisu zdarzenia”/ zostaną „odnalezione” również emocje towarzyszące temu śladowi pamięciowemu, a to znajduje swoje odbicie w procesach fizjologicznych /rejestrowanych przez poligraf/, których późniejsza interpretacja umożliwia wydanie opinii.

Wasz Doktor Poligraf

Polecamy Badania Wykrywaczem Kłamstw w Centrum Badań Wariograficznych 

ul. Św. Mikołaja 1/27 | Białystok

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie największych miast w Polsce, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole, Rzeszów.

Comments are disabled.