Pytanie o to czy warto korzystać z wariografu w odniesieniu do pracowników, to inaczej pytanie o efektywność badań wariograficznych.
Wariograf ( poligraf) jest wykorzystywany na świecie od ponad 80-ciu lat do badań zlecanych przez prywatne przdsiębiorstwa oraz instytucje państwowe.

Zlecają one badania swoich pracowników ekspertom do spraw badań wariograficznych w ściśle określonych sytuacjach. Przede wszystkim wtedy, gdy chcą potwierdzić lojalność, uczciwość i prawość kandydatów do pracy lub kandydatów na odpowiedzialne stanowiska.

A także w sytuacjach nadzwyczajnych zlecają badania specjalne w związku z przestępstwami dokonanymi na szkodę firmy. Najczęściej ma to związek z kradzieżami, włamaniami, niszczeniem maszyn, urządzeń, a także kradzieżą dóbr intelektualnych bądź wynoszeniem informacji z firmy.

W Polsce doświadczenia w korzystaniu z wariografu (poligrafu) w instytucjach oraz firmach prywatnych ma znacznie krótszą historię.

Dlatego, aby omówić efektywność badań wariograficznych w odniesieniu do pracowników posłużymy się danymi z terenu USA.

Jednakże należy pamiętać, że zawsze możemy mówić o wystąpieniu korzyści w firmie po prawidłowym zastosowaniu wariografu (poligrafu) w odniesieniu do pracowników.

Korzyści te są wielorakie; wymierne i niewymierne.

Wymierne korzyści stosowania wariografu w firmie
Do korzyści wymiernych zaliczyć można efekty finansowe widoczne w bilansie takie, jak na przykład spadek niedoborów pieniężnych lub towarowych, zmniejszenie wydatków związanych ze zwalnianiem złych pracowników, obniżki odszkodowań za wypadki przy pracy oraz wzrost wpływów kasowych uzyskanych w drodze wyrównania przez nieuczciwych pracowników strat, jakie wyrządzili pracodawcy.

Oto kilka przykładów opublikowanych na podstawie doświadczeń amerykańskich przedsiębiorców i instytucji publicznych stosujących systematycznie badania wariograficzne (poligraficzne).

J. Ferguson, w pracy „Poligraf w przedsiębiorstwach prywatnych” podał przykład dużej firmy farmaceutycznej, posiadającej liczne filie, na terenie jednego ze stanów USA zatrudniającej blisko 1600 osób. Roczny koszt badań wariograficznych (poligraficznych) wyniósł tam 26 800 dolarów. W wyniku badań w tym okresie uzyskano efekt łączny w wysokości 70 830 dolarów. Składały się na tę sumę następujące kwoty: 

Niewymierne korzyści stosowania wariografu w firmie
Korzyści niewymierne z prowadzenia badań wariograficznych wśród pracowników to są też efekty ekonomiczne płynące z trafnego doboru kompetentnych i wykwalifikowanych pracowników, a ponadto profilaktyczne oddziaływanie na morale i dyscyplinę zespołów pracowniczych.

Amerykański biznes nie publikuje szczegółowych danych dotyczących kandydatów do pracy, odrzuconych w trakcie testowania ich na wariografie (poligrafie).

Korzyści stosowania wariografu w instytucjach państwowych

O korzyściach ze stosowania wariografu możemy wnioskować na podstawie sprawozdań rządowych i policyjnych. Dzięki nim można określić, jaka jest efektywność badań wariograficznych (poligraficznych) w odniesieniu do kandydatów do pracy. Ogólnie rzecz biorąc, odsetek odrzuconych kandydatów do pracy jest wysoki.

Na przykład Centralna Agencja Wywiadowcza USA podała, że w okresie 11 lat stosowania badań wariograficznych wobec kandydatów do służby nie zostało przyjętych około 60% kandydatów ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, które stwierdzono w wyniku informacji uzyskanych w drodze testów poligraficznych.

Ch. Gusgas w czasopismie „Police” pisał, że na terenie stanu Kalifornia testowano 461 osób starających się o pracę w policji. Spośród tej liczby nie zaangażowano 45% z powodu zatajenia informacji o działalności kryminalnej w przeszłości, złym stanie zdrowia, dyscyplinarnych zwolnieniach z pracy oraz anormalnym zachowaniu się.

Z kolei w fimie J. E Reida w Chicago przetestowano na wariografie (poligrafie) jednego roku 225 osób aplikujących o pracę w policji. Do służby ostatecznie zaangażowano 44% spośród wszystkich kandydatów. A zatem odrzucono w sumie 54% ubiegających się o pracę. Z grona osób odrzuconych 80 przyznało się do popełnienia w przeszłości włamań i poważnych kradzieży, 36 zażywało narkotyki, 30 kupowało lub sprzedawało kradzione przedmioty.

Korzyści dla firmy z badań specjalnych

Dużą skutecznością charakteryzują się badania wariografem (poligrafem) dokonywane na zlecenie firm w celu wykrycia sprawców przestępstw wewnętrznych. Tu możemy posłużyć się opublikowanym przykładem, otóż J. P. Mc Evoy przedstawił sprawozdanie o użyciu wariografu (poligrafu) w dużym supermarkecie. W toku testów prowadzonych przez 6 lat udało się wykryć 90% sprawców różnych kradzieży i nadużyć. Jednocześnie nie stwierdzono żadnego błędu w ocenie osób niewinnych. Wcześniej wykorzystywane do tego celu agencje detektywistyczne nie były w stanie wykryć więcej niż 50% przestępców, przy dużo wyższych kosztach tych działań wykrywczych.

Podsumowując można stwierdzić z całym przekonaniem, że warto jest jest stosować wariograf (poligraf) w odniesieniu do pracowników zarówno w firmie prywatnej, jak też instytucji rządowej, przede wszystkim ze względu na jego wysoką efektywność i relatywnie niskie koszty. 

ul. Św. Mikołaja 1/27 | Białystok

Jesteśmy do Twojej dyspozycji na terenie największych miast w Polsce, jak Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Lublin, Toruń, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Opole, Rzeszów.

Comments are disabled.