Detektyw w sprawach gospodarczych

sprawy gospodarcze

Sprawy gospodarcze

Detektyw w sprawach gospodarczych

Pomoc detektywa w sprawach gospodarczych bywa nieoceniona. Zatory płatnicze, nieuczciwi
kontrahenci, nielegalne wykorzystywanie znaków towarowych i patentów to tylko niektóre z
zagadnień którymi może się zająć agencja detektywistyczna.

Materiał dowodowy

Usługi detektywistyczne wykorzystuje się w sytuacjach, gdy konieczne jest zebranie materiału
dowodowego do postępowań sądowych. Mogą to być zarówno sprawy związane z
przestępstwami karno-skarbowymi, jak również problemy z bieżącym regulowaniem płatności.
Pomoc detektywa polega w tym przypadku na sprawdzeniu czy dłużnik posiada majątek z
którego można zaspokoić wierzyciela oraz na działaniach windykacyjnych.
Detektyw może także być wsparciem w sytuacjach, gdy firma jest narażona na czyny
nieuczciwej konkurencji. Mowa tu głównie o działaniach powodujących straty w
przedsiębiorstwie (np. ujawnianie informacji chronionych lub tajemnicy handlowej),
nielegalnym wykorzystywaniu znaków towarowych i patentów (podszywanie się pod markę)
oraz innych działaniach, które mogą wpływać negatywnie na funkcjonowanie firmy (np.
kopiowanie baz danych lub rozwiązań technologicznych). Sprawdzi on czy takie naruszenie
miało miejsce i udokumentuje je dla potrzeb procesu sądowego.

Kontrola wiarygodności

W ofercie biur detektywistycznych jest również wywiad gospodarczy. Pozwala on sprawdzić
kontrahenta (lub klienta) pod kątem rzetelności i wypłacalności.
Detektyw weryfikuje czy dotychczasowe kontakty handlowe układały się dobrze, zbiera opinie
o firmie i sprawdza czy nie ma ona problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań.
Pozwala to zminimalizować ryzyko strat lub uniknąć nietrafionej współpracy.
Usługę sprawdzania wiarygodności przez detektywa można zamówić również w przypadku
rekrutacji – gdy zachodzi konieczność poznania pracownika lub kadry wyższego szczebla przed
zatrudnieniem.

W takiej sytuacji głównym narzędziem pracy jest wywiad środowiskowy (pozwala zebrać
opinie o człowieku), ale może on zostać poszerzony np. o sprawdzenie powiązań osobowych.
Dostarczone dane ułatwiają podjęcie decyzji o przyjęciu na stanowisko i obniżają rotację
pracowników, dzięki zatrudnianiu ludzi o profilu osobowościowym zgodnym z kulturą
organizacyjną firmy.

Agencje detektywistyczne coraz częściej podejmują się także skontrolowania czy pracownicy
przestrzegają standardów ochrony informacji i są lojalni wobec pracodawcy.

Bezpieczeństwo

Wśród ofert biur detektywistycznych ważną część stanowią usługi zapewniania szeroko
rozumianego bezpieczeństwa w firmach. Mowa tu nie tylko o „klasycznej” ochronie (np.
zabezpieczeniu konferencji lub spotkań handlowych, audycie systemów alarmowych,
wykrywaniu podsłuchów itp.), ale również o bezpieczeństwie informacyjnym i
cyber-bezpieczeństwie. W czasach, gdy informacja stanowi ważne źródło przewagi
konkurencyjnej bardzo istotne jest zadbanie również o te dziedziny.
Detektyw, na podstawie przeprowadzonej analizy, wskazuje luki w systemie i potencjalne
zagrożenia, na które może być narażona firma. Taka analiza zawiera również sugestie
dotyczące zmian i sposoby eliminacji słabych punktów.

Agencje detektywistyczne przygotowują również polityki bezpieczeństwa od podstaw – dla
firm, które dotychczas ich nie miały. Taki dokument, obejmuje wszystkie zagadnienia związane
z danym tematem, pozwalając kompleksowo spojrzeć na ochronę zasobów firmowych.
Wdrożona i stosowana polityka bezpieczeństwa w wielu przypadkach pozwala firmie uchronić
się przed wyciekiem danych wrażliwych i informacji niejawnych, atakami hakerskimi oraz
czynami nieuczciwej konkurencji.