Piramidy finansowe

piramidy finansowe

Piramidy finansowe

Piramidy finansowe są inwestycjami, które w folderach reklamowych oferują wysoką stopę
zwrotu, jednak niejasne pozostaje to, w jaki sposób inwestowane są pozyskiwane środki.
Zazwyczaj firma nie generuje zysku, ale wypłaty dla pierwszych klientów pokrywa z wpłat
nowych inwestorów. Taka procedura nie może trwać w nieskończoność. Pieniądze finalnie
przepadają, a piramida przestaje istnieć.

Uczestnictwo w nich zawsze wiąże się z dużym ryzykiem, bo upadek firmy jest nieunikniony.
W ostatnich latach jedną z najsłynniejszych tego typu spraw w Polsce była afera Amber Gold.

Jak nie stracić pieniędzy?

Wysokie zwroty z inwestycji są kuszące, ale sama inwestycja może się okazać piramidą
finansową. Decydując się na wpłatę warto sprawdzić wiarygodność firmy i jej oferty. W takich
sytuacjach może pomóc prywatny detektyw.

Wywiad gospodarczy przeprowadzany przez agencję detektywistyczną najczęściej obejmuje
sprawdzenie czy kontrahent (lub firma) to podmioty godne zaufania. Jest to szczególnie ważne
w sytuacji gdy inwestycja jest nadzwyczaj korzystna. Wielu inwestorów zapomina o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa, kalkulując spodziewane zyski. Niejednokrotnie
okazuje się, że pozostają one jedynie na papierze. Zatrudnienie prywatnego detektywa
finansowego na etapie planowania pomogło by uniknąć strat.

Jak działa detektyw finansowy?

Detektyw analizuje dane i historię firmy na rynku. Sprawdza czy jest ona nowym podmiotem,
czy realizowała już wcześniej inne inwestycje i z jakim efektem. Przygląda się osobom
zarządzającym spółką, bada ich przeszłość i powiązania.

Analizie podlega również finansowy aspekt działania organizacji. Jeżeli tylko zachodzi
podejrzenie o niewypłacalność lub oferta od razu nosi znamiona piramidy finansowej, wówczas
detektyw ostrzeże swojego klienta przed zainwestowaniem.

Wiele tych działań inwestor może wykonać samodzielnie, jednak warto oprzeć się na
doświadczeniu i wiedzy osób pracujących w agencji detektywistycznej. Zwracają oni uwagę na
szczegóły, które mogą umykać ludziom nie zajmującym się na co dzień analizą ryzyka
finansowego.

Jak odzyskać pieniądze?

Jeżeli już pieniądze zostały zainwestowane, pomoc agencji detektywistycznej może się przydać
do ich odzyskania. Detektyw może podjąć się działań windykacyjnych oraz zająć się
zbieraniem informacji o możliwości odzyskania długu. Może również poszukać powiązań
między spółkami, właścicielami i innymi podmiotami na rynku, lokalizując tym samym
majątek, z którego można spłacić dług.

Do podstawowych metod działania detektywa na tym etapie należy zbieranie informacji. Robi
to w formie wywiadu środowiskowego, analizy dokumentacji i ogólnie dostępnych informacji.
Bardzo często w ten sposób udaje się dotrzeć do ważnych danych, np. dotyczących ukrytego
majątku. Jeżeli nie wszystkie pieniądze zostały wyprowadzone z organizacji, to jest szansa na
odzyskanie ich przez wierzycieli.

Praca detektywa często ujawnia powiązania między spółkami, firmami i osobami ze świata
biznesu, rzucając nowe światło na działalność piramidy finansowej.

Detektyw może również pomóc w zbieraniu materiału dowodowego do postępowania przed
sądem. Raport, który przygotowuje ze swoich prac, może zostać przedłożony w procesie. Jego
zaletą jest szczegółowość i legalność – powstaje z wykorzystaniem legalnych metod, jest więc
dopuszczany jako dowód w postępowaniu.

Taki raport bywa również wsparciem w działaniach komorniczych i windykacyjnych
dostarczając niezbędnych informacji do skutecznego ich zakończenia.