Rozwody

Rozwody - sprawy rodzinne

Rozwody – jak zebrać materiał dowodowy?

Składając pozew o rozwód należy poprzeć go dowodami. Wielu małżonków uważa, że z łatwością zbierze je samodzielnie. Jednak później przed sądem okazuje się, że nie mogą one zostać dopuszczone (bo zebrano je z naruszeniem prawa), albo też już nie istnieją (np. karta SIM została zniszczona). Chcąc mieć pewność, że będziemy w stanie udowodnić swoje racje, warto zatrudnić prywatnego detektywa. Trzeba zawsze sobie zdawać sprawę, że rozwody są to trudne sytuacje życiowe.

Jak pracuje detektyw?

W sprawach rozwodowych detektyw najczęściej koncentruje się na działaniach, które mają potwierdzić niewierność współmałżonka. Może obserwować go, robić zdjęcia, kręcić filmy, wykorzystywać drony. Efektem tej pracy jest raport – sprawozdanie, w którym zawarte są konkretne dane – kto, kiedy, gdzie i z kim się spotkał. Detektyw może również zająć się poszukiwaniem dowodów rzeczowych.

Detektywi w ramach czynności śledczych współpracują ze zleceniodawcą, dostarczając mu np. profesjonalnego sprzętu do nagrywania. Równie często służą radami, wskazując poszlaki, które warto sprawdzić i pokazując sposoby na odkrycie niewierności. W sytuacjach niejasnych sąd może ich powołać na świadków w procesie rozwodowym, zwalniając z tajemnicy zawodowej (jeżeli tego wymaga uczciwe rozstrzygnięcie sprawy). Warto więc mieć prywatnego detektywa po swojej stronie.

Przygotowując się do złożenia pozwu trzeba pamiętać, że nie wszystkie dowody są dopuszczane przez sądy. By mogły zostać uznane w procesie, muszą być legalnie pozyskane. Zdarzają się jednak przypadki, że np. nagrania z niezarejestrowanych podsłuchów są brane pod uwagę przy orzekaniu. Dlatego też myśląc o sprawie rozwodowej trzeba zgromadzić jak najbogatszy materiał dowodowy, bo jego część może zostać zakwestionowana. Doświadczony, prywatny detektyw pomoże profesjonalnie zabezpieczyć ślady.