Rozwody – Trendy rozwodowe w Polsce

rozwody

Trendy rozwodowe w Polsce

W ostatnich latach ilość rozwodów w Polsce regularnie się zwiększa. W 1980 prawie 40 tys.
osób zdecydowało się zakończyć swoje małżeństwo oficjalnym orzeczeniem o rozstaniu. Na
przestrzeni lat liczba ta rosła, by w 2017 osiągnąć poziom ponad 65 tys.
Statystyki rozwodowe w 2017 roku (na podstawie danych GUS)
W podziale na województwa, uwzględniając liczby bezwzględne, najwięcej rozwodów ma
miejsce w mazowieckim i śląskim. To nic dziwnego, że trafiły one na pozycję liderów, bo to
województwa o największej liczbie mieszkańców. Statystycznie jest tam więc najwięcej
rozstań.
Bardziej miarodajnym wskaźnikiem jest odniesienie liczby rozwodów do gęstości zaludnienia
w danym województwie. W ilości rozstań na 10 tysięcy mieszkańców przoduje dolnośląskie, a
tuż za nim plasuje się zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Najtrwalsze małżeństwa
są na Podkarpaciu i w Małopolsce.

Rozwody z orzeczeniem o winie

Najwięcej rozwodów orzeka się bez wskazywania winnego – to ponad 75% wszystkich
wyroków. Rozwody z orzeczeniem o winie są istotne w przypadku, gdy jedno z małżonków
będzie składać w sądzie wniosek o alimenty. Tutaj, według danych statystycznych GUS,
sprawcami rozpadu małżeństwa są najczęściej panowie (ponad 60% wszystkich orzeczeń o
winie). Znacznie rzadziej sąd uznaje winę obu stron (w co piątym postępowaniu) oraz kobiet
(tylko 15% orzeczeń).
Orzeczenia o winie są istotne w przypadku, gdy jedna ze stron chce uzyskać alimenty. Jednak
udowodnienie winy przed sądem nie jest łatwe. Sędzia przychyli się jedynie do
niepodważalnych dowodów, które potwierdzą, że wskazana osoba odpowiada za rozpad
związku i że rozpad ten jest trwały.

Materiał dowodowy do rozwodu

Dowody w sprawie rozwodowej ciężko zebrać samodzielnie, zwłaszcza jeżeli przyczyną
pozwu jest zdrada jednego z małżonków. W takiej sytuacji zdradzający bardzo dobrze się
pilnuje i ukrywa wszystko, co mogłoby później obciążyć go w sądzie. Trudno więc zdobyć
wystarczające dowody winy.
Sąd będzie również wymagał by dowody jasno wskazywały, że zdrada nie jest wydarzeniem
przypadkowym – jednorazowym „skokiem w bok” lub chwilą słabości jednego z małżonków.
Nie wystarczy więc pojedynczy sms lub e-mail. Konieczne będzie pokazanie, że jest to trwały
proces, który ciągnie się na przestrzeni (przynajmniej) tygodni lub miesięcy. Warto więc
pomyśleć o profesjonalnym przygotowaniu materiałów dowodowych.

Detektyw – sprawy rozwodowe

Problemów z zebraniem danych nie ma profesjonalny detektyw. Agencje detektywistyczne
wykorzystują szereg technik, które pozwalają udowodnić bez żadnych wątpliwości, że ktoś
dopuszcza się zdrady. Zebrany materiał zależy oczywiście od warunków i możliwości działania
detektywa, ale – jeżeli zdrada faktycznie ma miejsce – najczęściej jest wystarczający do złożenia
w sądzie.
Detektyw w dokumentacji do sprawy rozwodowej przekazuje małżonkowi m.in. zdjęcia,
nagrania, zapisy rozmów z osobami postronnymi oraz własną relację z obserwacji. Często jest
on powoływany na świadka, by mógł opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach podczas realizacji
zlecenia.
Przygotowane przez biura detektywistyczne materiały mają ten dodatkowy walor, że
najczęściej są bez zastrzeżeń akceptowane przez sąd. Podczas ich zbierania nie są naruszane
granice prywatności i prawa, co jest podstawą do wykluczenia materiału dowodowego z
rozprawy.

Wszystkie dane pochodzą z Rocznika Demograficznego GUS 2018.