Tag Archives: Stalking

Stalking to pojęcie dość nowe w polskiej literaturze prawa. Do niedawna osoby nękające kogoś telefonami, smsami, mailami lub natarczywymi wizytami były bezkarne. Pojęcie uporczywego nękania, od 6 czerwca 2011 r. stanowi zgodnie z polskim prawem przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności. Zgodnie z Art. 190a kodeksu karnego „kto przez uporczywe nękanie innej osoby… wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli następstwem nękania jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.”  

W dobie internetu, zjawisko to jest coraz powszechniejsze. Wielu użytkowników portali społecznościowych udostępnia w internecie swoje dane nie mając świadomości, iż mogą wpaść w niepowołane ręce i zostać wykorzystane na ich nie korzyść. Stalkerem może okazać się każdy. Najczęściej jest to osoba nam bliska lub znajoma. Zdarzają się jednak przypadki, gdy Stalker wybiera swoją ofiarę przypadkowo, poprzez wybranie przypadkowego numeru lub wyboru przypadkowej osoby na portalu społecznościowym.

Najczęstszymi przyczynami stalkingu jest odtrącenie, zakończenie związku lub chęć wyrównania rachunków. Dlatego na ten rodzaj prześladowań narażone są osoby młode, samotne oraz pochodzące z grup zawodowych t.j. nauczyciele, lekarze, celebryci i prawnicy.

Stalking

stalking

Stalking – co oznacza i jak z nim walczyć   Stalking to pojęcie dość nowe w polskiej literaturze prawa. Do niedawna osoby nękające kogoś telefonami, SMSami, mailami lub natarczywymi wizytami były bezkarne. Pojęcie uporczywego nękania, od 6 czerwca 2011 r. stanowi zgodnie z polskim prawem przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności. Zgodnie z Art. 190a kodeksu karnego „kto […]