Tag Archives: poligraf

Poligraf

W Polsce, i tylko w Polsce, poligraf nazywany bywa też „wariografem”. Argumentem, przemawiającym –
zdaniem niektórych – za nazwą „wariograf”, jest to, że nazwa „poligraf” rzekomo jest myląca i kojarzy się
z „poligrafią”, czyli drukarstwem. Autor przekonuje, że w innych krajach dwuznaczność nazwy poligraf nie
powoduje dezorientacji. Podaje wiele nazw synonimicznych do nazwy „poligraf”, podaje też jak nazywano
w Ameryce aparat, potocznie zwany wykrywaczem kłamstwa (lie-detector), zanim przyjęła się ostatecznie
nazwa „poligraf” (polygraph). Pokazuje na koniec, że nazwa „poligraf” używana była w polskiej literaturze
fizjologicznej jeszcze w wieku XIX na oznaczenie urządzenia rejestrującego równocześnie więcej niż jedną
funkcję fizjologiczną organizmu ludzkiego.
Słowa kluczowe poligraf, wariograf, historia poligrafu

„wariograf” wprowadzona została przez prof.
Pawła Horoszowskiego. Po raz pierwszy użył on tej
nazwy w opinii z badań, przeprowadzonych 27 czerwca
1963 roku, w sprawie o zabójstwo prowadzonej
przez Prokuraturę Wojewódzką w Olsztynie (sygn. II
Ds. 25/63). Natomiast w literaturze naukowej po raz
pierwszy nazwy „wariograf” Horoszowski użył dopiero
w roku 1965 (Horoszowski, 1965). Wcześniej posłużył
się nią w książce popularnonaukowej pt. Od zbrodni do
kary (Horoszowski, 1963).
Tak naprawdę jako pierwszy nazwy tej użył prokurator
w postanowieniu o powołaniu biegłego, zlecając
biegłemu „przeprowadzenie badań wariograficznych”.
Z całą pewnością nie on jednak ją wymyślił, a fakt,
że użył jej w postanowieniu, świadczy o tym, że treść
postanowienia konsultował wówczas z powoływanym
właśnie biegłym.
Wcześniej, na przykład w wydanym w 1958 roku
podręczniku Kryminalistyka Horoszowski posługiwał
się nazwą amerykańską lie-detector. Jako ciekawostkę
można dodać fakt, że już dawno próbowano wprowadzić
w literaturze polskiej nazwę „odkłamywacz” (Kreuz,
1949), ale nazwa ta nie przyjęła się.
Nazwa „wariograf” używana jest w polskiej
terminologii, tak zawodowej, jak i naukowej, zamiennie
z nazwą „poligraf”. Ta ostatnia, w rozmaitych wariantach
językowych (ang. polygraph, niem. der Polygraf, ros.
poligraf), używana jest na całym świecie. Nazwa
„wariograf” stosowana jest tylko w Polsce.
Obydwie nazwy są w zasadzie synonimiczne.
„Poligraf” jest nazwą grecką (wywiedzioną z gr. poloi
– wiele, graphos – piszę). Z kolei w nazwie „wariograf”
pierwszy człon grecki zastąpiono wyprowadzonym
z łaciny słowem vario (od varius – różny), pozostawiając
grecką końcówkę. Nawiasem mówiąc, identyczną
etymologię ma słowo „wariat” („różny”, „różniący się”
od normalnych).
Osobiście nie widzę nic złego w używaniu nazwy
„wariograf”, podkreślając wielokrotnie, że nie jest
ważne, czy badanie nazwiemy „poligraficznym”, czy
„wariograficznym”, byle by było ono wykonane zgodnie
z regułami sztuki (Widacki, 2014). Dla niektórych,
z niezrozumiałych względów, wybór nazwy zdaje się
mieć jednak ogromne znaczenie. Tak na przykład
M. Kulicki (1994) poświęca tej sprawie kilka stron swego
podręcznika, przekonując, że nazwa „poligraf” jest
myląca, bowiem „poligraf” kojarzony jest z przemysłem
drukarskim, czyli poligrafią.
Nie sądzę, aby znalazły się przekonujące
argumenty, że dla Polaka nazwa ta jest myląca, a dla
Amerykanina, Niemca, Anglika, Czecha czy Rosjanina
już nie. We wszystkich tych krajach istnieją też
odpowiedniki naszego słowa „poligrafia” w znaczeniu
przemysłu drukarskiego. Co więcej, w USA były
nawet produkowane maszyny do pisania o nazwie
Polygraph (por. ryc. 1). Największy bodaj słownik
języka angielskiego (Oxford English Dictionary, 1971)
podaje aż 5 znaczeń słowa polygraph, 4 znaczenia

Prawda w Biznesie

Prawda w biznesie Kontynuacją promcji Prawdy, jako wartości, przez Centrum Badań Wariograficznych  był udział w Business Insider Trends Festival w Warszawie. Ta największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej dotycząca trendów, które będą kształtowały biznes w najbliższych latach, odbyła się w Praskim Centrum Koneser w dnich 3-4 października 2019 roku. Organizatorem całego wydarzenia była Business Insider Polska. […]

Co to jest badanie wariograficzne (poligraficzne)?

Wariograf - Detektyw

Co to jest badanie wariograficzne (poligraficzne)? Badania poligraficzne (wariograficzne) polegają na ujawnianiu śladów pamięciowych i emocjonalnych w systemie nerwowym badanej osoby przy zastosowaniu urządzenia zwanego poligraf (wariograf). Poligraf (wariograf) jest to elektroniczny, precyzyjny przyrząd umożliwiający rejestrację obrazu graficznego reakacji fizjologicznych człowieka takich, jak: – zmiany ciśnienia krwi, – zmiana tętna, – zmiana oporu elektrycznego skóry […]

Jak oszukać wariograf?

Wariograf Wyniki

Wśród wielu pytań nurtujących osoby zainteresowane badaniem przy użyciu wariografu jest to wymienione w tytule niniejszego tekstu. Nieco wcześniej pada jeszcze jedno pytanie: Czy można oszukać wariograf? A zaraz potem poszukiwane są odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób można oszukać wariograf? Wychodząc naprzeciw tym częstym oczekiwaniom naszych potencjalnych klientów, chcemy rzucić nieco światła na tę […]