Kogo nie badamy Wariografem

Wariograf - Detektyw

Badanie przy zastosowaniu wariografu, inaczej jest nazywane instrumentalną detekcją nieszczerości.

I chociaż jako metoda naukowa jest wykorzystywana już od blisko 100 lat, to w Polsce nadal budzi wątpliwości. Z tych wątpliwości rodzi się szereg pytań.

Jednym z najczęściej pojawiających się pytań jest to: kogo nie możemy zbadać tą metodą?

Najprościej można na to pytanie odpowiedzieć przez zaprzeczenie czyli: można zbadać każdą dorosłą osobę, która jest zdrowa fizycznie i psychicznie.

A innymi słowy: nie podlegają skutecznemu badaniu te osoby, które wykazują określone cechy uniemożliwiające to badanie. Cechy te występują w zakresie uwarunkowań fizycznych, psychicznych lub innych, całkowicie indywidualnych.

Poniżej wymieniam szereg powodów, które uniemożliwiają skuteczne przebadanie osoby. Powody te są zgrupowane w trzy kategorie: warunki fizyczne, warunki psychiczne i inne zjawiska indywidualne.
Oto przedstawiam najważniejsze z nich, w formie poniższej listy.

Lista czynników uniemożliwiających przeprowadzenie badania na wariografie:

I Kategoria – warunki fizyczne,
które wykluczają osoby jako kandydatów do badania:

Niektóre dolegliwości sercowe,
Ogólne trudności z oddychaniem,
Nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia neurologiczne,
Uzależnienie od leków, alkoholu lub narkotyków,
Upojenie alkoholowe,
Cierpienie z powodu bólu oraz z powodu złego samopoczucia,
Schorzenia typu: przeziębienie, napady kaszlu, wysoka gorączka, astma, czkawka, ostre alergie.

II Kategoria – warunki psychiczne,
uniemożliwiające badanie:

Nie można testować osób ociężałych, upośledzonych umysłowo oraz nie trzymających normy intelektualnej.
Nie można testować osób o tak bardzo obniżonym poziomie moralnym-etycznym, że nie wykazują umiejętności odróżnienia prawdy od kłamstwa, dobra od zła, a także mają ogólne trudności w zrozumieniu procedury testu.

III Kategoria – Inne zjawiska indywidualne,
utrudniające bądź uniemożliwiające przeprowadzenie testów, na przykład:

Nie powinna być badana osoba symulujące chorobę psychiczną lub fizyczną.
Osoba, która ma za sobą traumatyczne przeżycia np. była źle traktowana podczas postępowania przygotowawczego w związku z prowadzonym dochodzeniem przez policję, a następnie ma zostać przebadana przy zastosowaniu wariografu z zakresu zagadnień, będących treścią prowadzonego postępowania.

Powyższa wyliczanka może wydać się przydługa i nudnawa.

Jednak jest przydatna.

Zachęcam do przeczytania powyższej listy wszystkie te osoby, które chciałyby poddać się badaniu z zastosowaniem wariografu.
Jestem przekonany, że warto przed testami u eksperta zrobić sobie test wstępny w domu z wykorzystaniem powyższej listy.
Jeżeli w czasie lektury ww. Listy czynników uniemożliwiających przeprowadzenie badania na wariografie znajdziecie u siebie dwa opisane czynniki, to na pewno nie powinniście poddawać się badaniu.

Dlaczego?
Ponieważ takie badanie będzie wobec Was nieskuteczne.

A zatem szkoda Waszego czasu i pieniędzy.

Wasz Doktor Poligraf