Detektyw na medal

Dobry detektyw

Detektyw na medal – czyli co powinieneś wiedzieć o jego pracy?

Należałoby zacząć od tego, że detektyw to osoba, która w swoim fachu wyróżnia się przede wszystkim specyficznymi cechami osobowości i oprócz posiadanego doświadczenia ma również wrodzone predyspozycje do tego fachu. Detektyw, który dostaje zlecenie od klienta ma za zadanie w pełni przejąć sprawę i działać według ustalonych zasad. Każda sprawa różni się od siebie, dlatego staż pracy detektywa ma również niemałe znaczenie. Są detektywi, którzy preferują i zajmują się tylko konkretnymi sprawami np. ustaleniem niewierności współmałżonka, czy ustaleniem kto jest nieuczciwy i okrada własnego pracodawcę. Są też biura detektywistyczne, które rozszerzają swe działania i pracują na gruncie kryminalnym. Zajmują się porwaniami dla okupu, kradzieżami czy pełnią rolę wywiadu gospodarczego. Detektyw działa według ustawy z 2006 r. według, której świadczy swoje usługi detektywistycości detektywa bo wiedzą, że może im pomóc. Raporty, które biuro detektywistyczne zdaje na końcu swojej pracy, mogą służyć nam jako opinie do sądu. Detektyw jest człowiekiem, który zbiera dla swojego zleceniodawcy fakty, opinie i dowody a następnie przelewa je na papier i wręcza nam. Prywatny detektyw przede wszystkim ma za zadanie zbierać informację a nie ścigać przestępców czy ich aresztować. Ma ustalić jak najwięcej aby pomogło to innym organom w schwytaniu na przykład przestępcy, bądź też pomaga w podjęciu decyzji co do konkretnej prywatnej sprawy. Wydawałoby się, że detektyw to jednak zawód mało znany. Jesteśmy jednak w błędzie ponieważ staje się on popularny jak lekarz czy nauczyciel.

Cennik agencji detektywistycznej

Jeśli chodzi o cennik agencji detektywistycznej wszystko ma swoje zależne. To tak jak z chlebem, jeśli chcemy świeży, z dobrej organicznej mąki, musimy zapłacić więcej. Myślę, że koszty od 5 tysięcy złotych wzwyż świadczą o skrupulatności i dobrze wyszkolonej strukturze detektywistycznej, a przecież zależy nam aby dotrzeć do źródła problemu i mieć potwierdzenie swoich przypuszczeń bądź rozwiać to co nie jest prawdą. Znając mechanizmy działania detektywa, możemy wybrać takiego, który dla naszej sprawy będzie najodpowiedniejszy. zne, zbiera, przetwarza jak i przekazuje informacje. Detektyw może działać na zlecenie osoby prywatnej jak i dla podmiotów gospodarczych. Jeśli chodzi o sprawy związane z prywatną usługą dotyczy ona często poszukiwania osób zaginionych czy takich, które się ukrywają na przykład przed organami ścigania. Podmioty gospodarcze mają inny charakter. Tutaj detektyw sprawdza na przykład wiarygodność kontrahenta, weryfikując tym samym jego wierzytelność na przykład do spłacenia zaciągniętego długu. Bardzo często same firmy ubezpieczeniowe proszą o pomoc detektywów aby ustalić rzeczywistą szkodowość zgłaszaną przez ich klienta. Czasem szkody nie odpowiadają tym rzeczywistym i detektyw ustala w ten sposób ich wiarygodność czy też nie. Problemem z jakim dzisiaj borykają się firmy jest na przykład bezprawne posługiwanie się nazwami handlowymi lub znakami towarowymi. Tutaj również może zadziałać detektyw.

Jak wiadomo, usługi detektywistyczne działają na zasadzie działalności gospodarczej, która podlega ustawie o działalności gospodarczej.  Ta działalność musi mieć wpis do rejestru działalności detektywistycznej. Ważne, aby każda agencja detektywistyczna miała czynne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Najważniejsze jest aby osoba, która podaje się za prywatnego detektywa, miała ważną licencję do uprawiania wyżej wymienionego zawodu. Taką licencję wydaje miejscowy komendant wojewódzkiej policji.

Na tym niestety się nie kończy ponieważ osoba, która otrzymała licencję detektywa musi spełniać jeszcze szereg wymogów:

  • musi posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowej policji
  • nie może być karany za przestępstwa umyślne
  • musi posiadać minimum wiek 21 lat
  • mieć wykształcenie średnie
  • posiadać pełne zdolności do czynności prawnych

Są jeszcze wymogi, które należy spełniać przed ubieganiem się o licencję detektywistyczną:

  • taka osoba nie może być w przeszłości zwolniona dyscyplinarnie ze struktur państwowych takich jak policja czy wojsko (w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku

Detektyw to tytuł, który jest zastrzeżony ustawą i posługiwać się nim mogą tylko osoby posiadające licencję detektywistyczną. Każdy detektyw przy wykonywaniu swoich czynności ma obowiązek okazać taką legitymację, na której powinno widnieć imię i nazwisko oraz datę wydania licencji. Jak to bywa w przypadku firm państwowych i tutaj mamy do czynienia z okresowymi badaniami psychologicznymi i lekarskimi. Każdy detektyw podlega takim  czynnościom. Jeśli dochodzi do zawieszenia jego czynności, wiąże się to z brakiem możliwości wykonywania zawodu aż do momentu odwieszenia kary przez komendanta wojewódzkiego. Jeśli detektyw zostaje skazany w jakieś sprawie karnej jego licencja zostaje cofnięta.

Jednym z ważnych kroków poszukiwania detektywa, jest znalezienie opinii o danej agencji. Odnalezienie w czym dany detektyw się specjalizuje. I najważniejsze czy posiada licencję do wykonywania zawodu. Warto tutaj wspomnieć, że detektyw nie może działać we wszystkich zadaniach, ponieważ istnieją takie, które są zastrzeżone dla działań policji i służb specjalnych. Dlatego detektyw nie może na przykład używać lokalizatorów GPS do ustaleń swoich działań. Dlatego warto zaznajomić się z tym czego detektyw nie może a co mu wolno według ustawy. Jeśli dajemy zlecenie detektywowi w jego obowiązku jest zawrzeć z nami umowę, kontrakt, na którym wypisana jest usługa i zakres działania jak również kwota za wykonaną pracę. Dobrze jest pamiętać, że detektyw po zakończonej usłudze powinien poinformować nas o zniszczeniu naszych danych osobowych. Nie może ich przetwarzać. Jeśli detektyw łamie normy i przepisy możemy wystąpić na drogę sądową postępowania cywilnego. Po zakończeniu takiej usługi powinniśmy dostać pisemne sprawozdanie, które ukazuje charakter działania i jej zakończenie oraz z jakim skutkiem.

Nie zostało wspomniane, że pracę detektywa w Polsce zaczynają doceniać również adwokaci. Są to najczęściej sprawy dotyczące zdrad. Ludzie przekonują się do charakteru działań detektywa.