Audyt Bezpieczeństwa w Firmie – kiedy warto go wykonać?

Detektyw Gospodarczy

Audyt Bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa w firmach najczęściej kojarzy się z bezpieczeństwem teleinformatycznym, czyli zapewnieniem ochrony przed hakerami, kradzieżą danych wrażliwych oraz włamaniami do sieci wewnętrznej. Bezpieczeństwo komputerów i sieci pozwala uchronić się przed czynami nieuczciwej konkurencji oraz zapewnić niezakłócone funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Prywatny detektyw może również skontrolować procedury bezpieczeństwa w firmie również pod kątem ochrony danych osobowych. Audytor sprawdza wówczas procedury, które mają zapewnić ochronę danych oraz to, czy są realizowane w praktyce. Kontroli podlegają również osoby, które mają certyfikaty zarządzania danymi i pracują z nimi na co dzień. Taki audyt pozwala uniknąć „wypłynięcia” danych osobowych z firmy, czyli np. kradzieży bazy danych kontrahentów.

Kontrola bezpieczeństwa w firmie może mieć również inne wymiary, dostosowane do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Prywatny detektyw może sprawdzić, czy sprzęt firmowy (laptopy, samochody, maszyny) są wykorzystywane zgodnie z przeznaczaniem – do spraw zawodowych. W sytuacji, gdy z organizacji wyciekają informacje, a efektem tego są straty (np. w przypadku przygotowywania ofert przetargowych), wówczas detektyw sprawdzi kto jest źródłem przecieku i na czyje zlecenie pracuje. Pomoże również wdrożyć procedury, które zapobiegną tego typu sytuacjom w przyszłości.

Bardzo często pomoc detektywa jest wykorzystywana już na etapie rekrutacji pracowników. Tam, gdzie mają oni trafić na odpowiedzialne stanowiska (np. wymagające dostępu do tajemnic przedsiębiorstwa), można zlecić agencji detektywistycznej wstępną weryfikację. Sprawdzi ona opinie kandydata w poprzednim miejscu pracy oraz potwierdzi czy dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych są prawdziwe.

Audyty bezpieczeństwa warto wykonywać systematycznie. Ponowne sprawdzenie czy tajemnice przedsiębiorstwa są bezpieczne jest szczególnie istotne w przypadku zatrudniania nowych pracowników lub zmiany procedur.